Gemeente Bergen en de sportraad BES (Bergen- Egmond-Schoorl) willen graag dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Hiervoor is dan wel een gezamenlijke aanpak nodig,  vinden zowel gemeente als sportraad. De sportraad is in 2006 ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Het doel is om sport en bewegen in de gemeente Bergen aan te moedigen.

Om de samenwerking kracht bij te zetten tekenden wethouder Antoine Tromp en voorzitter van de sportraad Marten Nijdam donderdag een overeenkomst.  Wethouder Tromp is trots op de samenwerking: ‘Door deze nieuwe overeenkomst, waarin taken scherper staan beschreven kan er beter invulling worden gegeven aan een aanpak op het gebied van sport en bewegen voor langere tijd.’
Pin It