CDA Bergen draagt Johan Mekken uit Schoorl voor als raadslid van de gemeente Bergen. De opvolger van Klaas Valkering zal op 13 oktober, tijdens de eerste raadsvergadering na het reces, officieel worden benoemd en geïnstalleerd.

Johan Mekken groeide op in Camperduin. Hij runt daar een boerencamping en zit in het buurtcomité. Als boerenzoon met een opleiding in Land- en Watermanagement weet hij veel van omgevingsmanagement, klimaatverandering en energietransitie. Johan is ook bekend met projecten en ruimtelijke ordening door zijn ervaring bij onder meer gemeente Schagen en waterschappen.

Partijvoorzitter Dick Stoop is blij dat er direct een kandidaat beschikbaar was. “Het is ontzettend fijn dat met Johan wij als CDA Bergen de beschikking hebben over een deskundig en zeer betrokken raadslid. In de gemeente Bergen zijn er veel uitdagingen, waarbij de rol van kritische maar ook constructief meedenkende raadsleden essentieel is. Wij verwachten dat met Johan in de raad de beoogde nieuwe bestuurscultuur zich verder zal gaan versterken.”

Ook fractievoorzitter Wilma Grooteman is verheugd: “Met Johan zijn alle kernen van de gemeente vertegenwoordigd binnen de fractie. Als lid van de buurtcomité Camperduin weet Johan van de belangrijke kwesties die spelen in de kernen. Zoals wonen voor eigen inwoners, het belang van goede voorzieningen in de kernen, zoals het voetbalcomplex van Duinrand S en de bomenkap.”

Johan is inmiddels anderhalf jaar burgercommissielid en kan dan ook goed inschatten welke verantwoordelijkheid bij het raadslidmaatschap hoort: “Die verantwoordelijkheid voel ik. Gesteund door het aantal stemmen en positieve reacties rondom de verkiezingen afgelopen maart, zal ik mij inzetten voor de leefomgeving voor iedereen in onze gemeente”. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar woningbouw voor jong en oud, het thema waar het CDA Bergen al jaren vol op in zet. “Maar ook zal ik mijn aandacht geven aan de kern Schoorl, die net als de Egmonden, helaas minder politieke en daarmee ambtelijke aandacht en capaciteit heeft gekregen de afgelopen jaren. Uiteraard samen met de fractie van het CDA Bergen en de gemeenteraad."

Vanwege de overstap van Johan is CDA Bergen op zoek naar een nieuw lid voor de burgercommissie.
Pin It
Bekeken: 652x