Slechts een half jaar na de verkiezingen wordt lokale politieke partij Ons Dorp geconfronteerd met de eerste serieuze onrust in de eigen gelederen. Koos Bruin verlaat de partij en gaat op eigen houtje verder onder zijn oude vlag Behoorlijk Bestuur Bergen. Hij kan zich niet vinden in het raadsbrede akkoord en is ontevreden over hoe partijvoorzitter Henk Borst en oud-wethouder Jan Houtenbos.

Ons Dorp reageert daarop met het verwijt dat het gaat om 'zetelroof'. Immoreel noemt de partij het en zelfs kiezersbedrog. Bruin vindt echter dat de 514 voorkeursstemmen die hij kreeg tijdens de verkiezingen zijn keuze om solo verder te gaan rechtvaardigen. Volgens hem had Ons Dorp een coalitie moeten vormen en had het niet achter een raadsbreed akkoord moeten gaan staan.

"Alhoewel teleurstellend is dit bericht niet onverwacht", reageert partijvoorzitter Henk Borst. "De ambitie van Koos Bruin was om nummer 3 op de lijst te worden. En daar hebben we gevolg aan gegeven. Gegeven zijn kwaliteiten vonden we hem achter de schermen sterker dan ervoor. Daarom hadden wij voor hem een andere, meer inhoudelijke voorbereidende rol voorzien. Maar hij blijkt de frontlinie toch te missen". Verder stelt Borst dat hij en Houtenbos besluiten altijd namen in samenspraak met de achterban.

Afsluitend wijst Borst er nog op dat Koos Bruin het Huishoudelijke Reglement van Ons Dorp heeft onderschreven. Hierin wordt gesteld dat partijleden zetelroof immoreel en zelfs kiezersbedrog vinden, en het dan ook ten sterkste afkeuren.
Pin It
Bekeken: 654x