Nu inspraakbijeenkomsten niet kunnen, zoekt de gemeente Bergen in dit coronatijdperk naar digitale mogelijkheden om meningen te peilen. Vrijdagavond 22 mei om 19.30 uur doet de gemeente de eerste ervaringen op met een online-informatieavond . Het onderwerp is de toekomst van de oostrand van Bergen. Door een livestream via facebook en een koppeling met Zoom kunnen inwoners zich laten informeren, reageren en vragen stellen aan wethouder Klaas Valkering.

In dit oostelijk deel van Bergen zijn onder meer sportcomplexen, de Europese School, een landgoed, de gemeentewerf en een begraafplaats. Sommige voorzieningen vertrekken. Volgens de gemeente zit er veel beweging in het gebied. Waarschijnlijk ziet het er over 20 jaar heel anders uit.

Daarom is een ontwerp-structuurvisie opgesteld. De ontwerp-Structuurvisie Bergen Oost is sinds april te lezen op de website van de gemeente Bergen. Verschillende verkenningen zijn daarin gedaan.

Een link om via Zoom aan te sluiten volgt vrijdag op de facebook van de gemeente Bergen. Direct via facebook meepraten kan ook.

Wethouder Valkering begint met een eigen presentatie over de structuurvisie Bergen Oost. Vervolgens gaat hij het gesprek aan met de deelnemers. Daarna kan nog tot 29 mei een schriftelijke zienswijze worden ingestuurd.

Andere inspraakmogelijkheden zoals een online enquĂȘte staan op de website ikdenkmeeoverbergen.nl. (foto's: Rho Adviseurs voor Leefruimte)
Pin It