Duinstreek Centraal


MEE en De Wering start dinsdag 1 september een rouwgroep voor weduwen en weduwnaars in Langedijk, Alkmaar, Heiloo en Bergen. De zeven bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor mensen tussen de 50 en 75 jaar, die hun partner alweer even terug verloren zijn, en worden gehouden in De Binding te Zuid-Scharwoude. Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 14 augustus.

Het verlies van een partner is zeer ingrijpend. Vaak is er aanvankelijk veel betrokkenheid van familie en bekenden, maar na verloop van tijd neemt deze langzaam af en mensen voelen zich dan nog wel eens bezwaard om met hun verdriet of gerelateerde problemen bij anderen aan te kloppen. Binnen de groep is er herkenning, erkenning en steun, en deelnemers worden gestimuleerd om actief met de verwerking om te gaan. Ook worden tips uitgewisseld.

De bijeenkomsten zijn gericht op thema’s als afscheid nemen, de uitvaart, verwerking, eenzaamheid, aandacht voor jezelf, spanningsklachten en contacten. Er kunnen ook thema’s worden ingebracht. Twee maatschappelijk werkers zorgen voor begeleiding. Het is voor het groepsproces belangrijk dat men alle bijeenkomsten aanwezig is en bereid is om zijn of haar verhaal te doen.

De groep komt vanaf dinsdag 1 september zeven keer bijeen, telkens van 13:00 tot 15:00 uur. MEE & de Wering is gevestigd in De Binding, gelegen aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. Aanmelding kan onder andere via meewering.nl, onder cursussen (de bijeenkomsten zijn geen cursus).

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl