Duinstreek Centraal


Het College van Bergen wil het advies uit een locatieonderzoek terzijde leggen van adviesbureau TwynstraGudde, dat onderzoek deed naar alternatieve plekken voor de Aldi binnen de dorpskern van Bergen. Uit zestien onderzochte locaties bleven er drie over die als potentieel alternatief werden gezien: het tenniscomplex TC Bergen, het tenniscomplex Euratom en het Uitvaartcentrum bij De Beeck, waar nu statushouders zijn gehuisvest.

De vestiging van een Aldi op een van die drie plekken zou geen makkelijke weg zijn, maar volgens de onderzoekers uit Amersfoort is het ook niet onmogelijk. Voor de onderzoekers wegen de bezwaren van de provincie tegen de Bergense voorkeurslocatie aan de Bergerweg zwaar. Ondanks de moeilijkheden die vestiging op een plek binnen de dorpskern met zich meebrengen, adviseren zij die route te bewandelen: "Wanneer een keuze gemaakt zou moeten worden tussen één van deze drie locaties en de Bergerweg 125, dan is ons advies om een keuze te maken uit één van de drie alternatieven (en daarmee dus niet te kiezen voor de Bergerweg 125). Doorslaggevend hierin is de ligging van de locatie."

Dit advies van TwynstraGudde is wel te vinden in het adviesrapport, maar curieus genoeg niet in de memo van het college aan de raad, waarin dit adviesrapport wordt samengevat.  Wethouder Valkering plaatste in een persconferentie kanttekeningen bij de waarde van het oordeel van TwynstraGudde: "Die onderzoekers uit Amersfoort zijn natuurlijk niet zo goed op de hoogte van de plaatselijke situatie hier."

Voor het college weegt het zwaarst dat er voor de drie locaties binnen de dorpskern geen draagvlak aanwezig is. Dat is er politiek en onder de inwoners meer voor de voorkeurslocatie aan de Bergerweg. Ook schat het college de verkeerskundige bezwaren van de alternatieven veel zwaarder in, is onzeker of de grondeigenaren van de tennisbanen de grond wel voor een Aldi willen verkopen en voldoen deze drie locaties niet aan de opdracht van de gemeenteraad.

Wat die opdracht van de gemeenteraad precies was, blijkt ook voor allerlei uitleg vatbaar te zijn. Eerst was er een versie van een motie waarmee de gemeenteraad opdracht gaf te zoeken 'rondom de kern Bergen maar niet in de kern van Bergen’.  De motie die uiteindelijk is geprint en ondertekend luidt ‘rondom de kern Bergen maar niet in het centrum van Bergen’. Het college concludeert dan dat elke locatie in de dorpskern nog steeds niet aan de opdracht van de raad voldoet.

In de memo aan de raad stelt het college van B&W: "Daarom kan het college niet anders dan de gemeenteraad voor te stellen toch voor de Bergerweg 125 te kiezen en donderdagavond het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.” Met een conflict met de provincie Noord-Holland wordt daarna rekening gehouden. Het college schetst in de memo welke tegenzetten de provincie daarna waarschijnlijk gaat nemen. Daarna komt de kwestie waarschijnlijk op het bordje van de Raad van State. Die hoogste bestuursrechter doet naar verwachting binnen een jaar uitspraak.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl