Het nieuwe kunstdepot voor de gemeente Bergen hoeft niet in Alkmaar te komen, maar kan in de oude telefooncentrale aan de Berkenlaan in Bergen. Dat is vlakbij Kranenburgh en naast een pand van de gemeente waar nu een deel van de collectie van het Sterkenhuis is opgeslagen.

Vastgoedondernemer Peter Veldman is eigenaar van het pand aan de Berkenlaan dat nu wordt gehuurd door KPN. Het aantal benodigde vierkante meters wordt door nieuwe technologieën steeds minder. Daarom denkt Veldman dat het voor de gemeente Bergen veel goedkoper zou zijn als er afspraken worden gemaakt over het benutten van zijn pand.

Dat zou kunnen door de telefonie-apparatuur nu te verplaatsen naar het naastgelegen pand dat nu wordt gebruikt voor het depot van het Sterkenhuis. In het pand van de telefooncentrale is vervolgens voldoende ruimte voor de collectie van het Sterkenhuis en andere collecties van de gemeente Bergen. "Gelet op de aard van het pand moet dit gelet op de klimatologische eisen niet al te ingewikkeld zijn, en gezien het feit dat ons pand uit twee lagen bestaat, inclusief kelder, zijn er ons inziens ook genoeg vierkante meters om aan de wensen van de professionele opslag van kunst te kunnen voldoen," schrijft Veldman in de brief aan de gemeenteraad. Veldman heeft de raadsvoorstellen voor een nieuw te bouwen depot in de Boekelermeer bestudeerd en komt tot de conclusie dat zijn alternatief veel voordeliger is om de oude telefooncentrale ervoor geschikt te maken.

Donderdagavond besluit de gemeenteraad over de voorstellen om meer geld uit te trekken voor Museum Kranenburgh en voor een nieuw gemeentelijk kunstdepot. CDA-fractievoorzitter Wilma Grooteman geeft het plan van Veldman weinig kans. Volgens haar heeft het college al aan de gemeenteraad gemeld dat de telefooncentrale te klein is voor de eisen die de gemeente eraan stelt. Veldman betwist dat en stelt dat er met 600 vierkante meter meer dan genoeg ruimte is voor de kunstcollecties in de komende jaren.

 

 
Pin It