De voorstellen die het college van Bergen deze week heeft voorgelegd aan de gemeenteraad voor flinke investeringen in Museum Kranenburgh, kunnen op de instemming rekenen van het Bergense museum. Dat laat museumdirecteur Mariette Dölle weten in een reactie op de presentatie van de nieuwe kunst- en cultuurnota.

Voor incidentele uitgaven bij Museum Kranenburgh is een apart investeringsvoorstel gemaakt. Een nieuw kunstdepot voor het behoud van de kunst en cultuurhistorische collecties vergt eenmalig 1,5 miljoen euro. Daarvan kan het depot aan de Berkenlaan klimatologisch op orde worden gebracht en een nieuw depot worden gerealiseerd.

Daarnaast wil het college 30.000 euro subsidie verlenen om de tuin bij Museum Kranenburgh te ontwikkelen tot onderdeel van het museum. Het college vraagt de raad bovendien om Kranenburgh meer financiële armslag te geven in de bedrijfsvoering. Daarvoor wil het college de jaarlijkse subsidie aan Museum Kranenburgh met 130.000 euro verhogen.

Dölle wijst erop dat het museum sinds 2013 de gemeentelijke kunstcollectie beheert. Organisatieadviesbureau Berenschot concludeerde na een onderzoek dat het museum nu weliswaar succesvol is, maar ook kwetsbaar. Dölle vindt het daarom heel goed dat Bergen het initiatief neemt om het beheer van de gemeentelijke collectie anders te organiseren: "Investeren in cultuur is investeren in de samenleving. Door het museum een steviger financieel fundament te geven heeft Bergen straks, als de pandemie voorbij is, een museum dat meteen zijn maatschappelijke taak op zich kan nemen. We staan klaar voor de bewoners, maar ook voor de vele enthousiaste bezoekers die het museum de afgelopen jaren steeds beter wisten te vinden.”

De gemeenteraad van Bergen buigt zich op 18 maart over de voorstellen in de Algemene raadscommissie. (Foto: Michel Claus)


Pin It